METODOLOGIA

Enpresen gizarte errespontszbilitatearen inguruko ziurtagiri eta norma nagusienetik 400 indikadore aztertu dira.

0
Indikadore

Hauen artean konpartu ostean, errepikatutako indikadorea, informazio esanguratsua ez zutenak, edo informazio jasotzea zailegia zirenak alde batera utzi dira.

Bigarren fase batean 15 enpresetan ikerketa egin eta indikadoreak lortzeko zailtasuna neurtu eta jasangarritasun kontzeptuaren interesa zehaztu da.

Azkeneko aukeraketa osatzeko kontsumitzaileei 250 inkesta egin zitzaien. Bertan kontsu ohiturak eta hauen iritzia jaso egin zen.

0
Indikadore

Ikerketa hauen ostean 80 indikadore aukeratu dira. Hauek produktuen bizitza zikloan zehar ingurugiro, gizartean eta osasunean duten eragina neurtzeko balio dute.

MEDIOAMBIENTE SOCIAL VALOR NUTRICIONAL
Consumo energético Condiciones laborales Divididos por grupo alimentario
Agua Seguridad y salud Calorías
Transporte Diversidad e igualdad Grasas
Adquisición y Extracción de Materia Prima Capacitación y formación Grasas Saturadas
Envases y embalajes Clientes y Proveedores Azúcar
Biodiversidad Impacto comunidad Sal
Residuos Honestidad y ética 4 Items
Emisiones Derechos humanos
Sistemas y Política generales MA
Planes de Prevención Medioambientales

EGINDAKO EBALUAKETAK